Trên cơ sở mục đích cụ thể đặt ra trong thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổiTrong những năm qua trường mầm non Phương Độ - xã Sen Phương  - huyện Phúc Thọ - thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện điều tra phổ cập và huy động trẻ 5 tuổi ra lớp.

Nhà trường đã thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi bằng cách làm tốt công tác tuyên truyền vận động và đầu tư kinh phí theo hướng đa dạng hóa các nguồn đối với công tác tuyên truyền nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ các ban ngành đoàn thể của xã để lồng ghép truyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo các quy định điều kiện tiêu chuẩn quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Bên cạnh các kênh tuyên truyền máy tính tập thể thông qua các hội nghị qua hệ thống đài truyền thanh các cuộc họp phụ huynh việc tuyên truyền còn được chính gia đình ở các lớp chủ động thực hiện qua các đợt đi điều tra. Qua đó giúp truừng mầm non Phương Độ thống kê cập nhật chính xác số liệu trẻ trong độ tuổi đang sống tại địa bàn quản lý. Mà còn là dịp để các gia đình quan tâm đến trẻ. Vì vậy trường mầm non Phương Độ đã hoàn thiện rất sớm trong công tác điều tra phổ cập cho trẻ 5 tuổi. 100% các phòng học được kiên cố được trang bị các thiết bị tối thiểu theo TT 01, ứng dụng công nghệ thông tin trên phần mềm phổ cập.

100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi có trình độ cơ bản chuẩn, trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp bằng 100% tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 95%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi còn dưới 3 Sau thời điểm khi được huyện công nhận phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi đến nay công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi của trường mầm non Phương Độ vẫn được duy trì và thực hiện tốt, ngày càng được nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn phổ cập góp phần đổi mới toàn diện giáo dục hiện nay.