Kiến tập chuyên đề Hoạt động âm nhạc các độ tuổi Nhà trẻ A1, Mẫu giáo 3 tuổi A1, 4 tuổi và 5 tuổi

Được sự chỉ đạo của PGD & ĐT huyện Phúc Thọ  ngày 03 tháng 01 năm 2020 trường mầm non Phương Độ tổ chức kiến tập chuyên đề hoạt động Âm nhạc các độ tuổi Nhà trẻ A1, 3 tuổi A1, 4 tuổi và 5 tuổi. Thời gian 8h30 phút tại sân trường mầm non Phương Độ