Công văn  tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học phòng, chống bệnh Covid-19